Ruta Clásica

Baner Bulgaria Clasica

Ruta UNESCO

Baner Bulgaria UNESCO

Ruta Monasterios

Ruta de Noroeste

Baner Bulgaria Tradiciones

Ruta de Sudoeste

Baner Bulgaria Vino

FORMA DE PAGO

  Usted debe realizar el pago en un plazo maximo de 24 horas
  Opcion 1. A traves de transferencia bancaria o ingreso en efectivo (no se olvide poner en concepto su numero de reserva o bien el nombre y los apellidos del pasajero)

España
La Caixa
2100 - 5943 - 09 - 010005 0261

Caixa Catalunya
2013 - 0710 - 42 - 0200772823

BBVA
0182 - 1696 - 52 - 0201523306

Bulgaria
DSK
BG87STSA93000018749691

Opcion 2. Pago en efectivo en nuestras oficinas (consulta el horario por telefono)

España

+34 911129075
+34 697706996
+34 662596565
+34 645806709

Bulgaria

+359 24027742
+359 42900346

Una vez realizado el pago en un plazo de 24h va a recibir su confirmación por correo electrónico, teléfono o fax.

PAGA CON PAYPAL
PayPal

Numero de reserva

ПЛАЩАНЕ

  Вие трябва да направите плащането до 24 часа.
  Вариант 1. Чрез банков превод или в брой (не забравяйте да отбележите номера на резервацията или име и фамилия на пътника).

Испания
La Caixa
2100 - 5943 - 09 - 010005 0261

Caixa Catalunya
2013 - 0710 - 42 - 0200772823

BBVA
0182 - 1696 - 52 - 0201523306

България
DSK
BG87STSA93000018749691

Вариант 2. Плащане в нашите офиси (проверете по телефона).

Испания

+34 911129075
+34 697706996
+34 662596565
+34 645806709

България

+359 24027742
+359 42900346

До 24 часа от момента на плащането ще получите потвърждение по електронната поща, телефон или факс.

ПЛАЩАНЕ С PAYPAL
PayPal

Номера на резервацията

RESERVA TU BILLETE